Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Povinná hlavná ročná kontrola sa zameriava pri ochrane proti zraneniam pri pohybe a páde na detských ihriskách hlavne na:
a) ochranu dieťaťa proti privrznutiu alebo pomliaždeniu
b) ochranu dieťaťa pred nárazom.

Ochrana dieťaťa proti privrznutiu alebo pomliaždeniu
Na detskom ihrisku sa medzi pohyblivými časťami hracích prvkov alebo medzi pevnými a pohyblivými časťami hracích prvkov sa nemôžu nachádzať žiadne miesta, kde by mohlo prísť k privrznutiu alebo pomliaždeniu prstov alebo končatín dieťaťa.
Predmety ktoré vážia viac než 25 kg, ktoré visia nad používateľmi, musia byť minimálne 400 mm nad zemou a musia byť umiestnené minimálne 23 cm od iných zariadení (netýka sa to hojdačiek).
Otvory na preliezačkách, medzi ich pevnými a pohyblivými časťami, nesmú byť menšie než 230 mm.

Ochrana dieťaťa proti nárazom
Voľný priestor na pád sa nemôže prekrývať s inými voľnými priestormi alebo s priestormi na pád, ak to nie je uvedené inak v dokumentácii.  Neplatí pre prvky ktoré sú v zoskupení a ktoré sú určené na to, aby sa používali ako jeden hrací prvok.
Vo voľnom priestore sa nesmú nachádzať žiadne prekážky, ktoré by mohli udrieť dieťa, aj keď časti hracieho prvku, ktoré majú niesť váhu dieťaťa, sú povolené.
Chodníky na detskom ihrisku nesmú viesť cez voľný priestor hracích prvkov.
Na hracom prvku, vo vnútri alebo okolo neho nesmú sa nesmú nachádzať žiadne prekážky, s ktorými dieťa pri hre nepočíta a ktoré by mohli pri náraze spôsobiť poranenie.
Zavesené laná nemôžu byť kombinované v tej istej zostave spoločne s hojdačkou.
Lana ktoré sú upevnené na jednom konci s dĺžkou od 2 do 4 m musia byť vzdialené od iných častí zariadenia minimálne 1 m.
Výška voľného pádu pri hraní nesmie prekročiť 3 m.Oblasť pádu dieťaťa a priestor na pád môžu byť vypočítané, ako je uvedené vyššie.
Miesto na pád nesmie obsahovať akékoľvek prekážky, ktoré môžu ohrozovať dieťa pri páde a môže na nich utrpieť zranenie.
Neplatí  to pre: priľahlé častí, kde je výška pádu dieťaťa medzi jednotlivými časťami do 600 mm; častí, ktoré nesú váhu používateľa, alebo obsahujú používateľa, alebo mu majú pomôcť udržať si rovnováhu a častí, ktoré majú odklon od horizontálneho smeru viac ako 60º.
Ak je výška voľného pádu dieťaťa priľahlých častí prvku je väčšia ako 1 m, nižšia plošina musí mať vhodný povrch tlmiaci pád.
Pri voľnom páde zo zariadenia, ktoré nie je vyššie ako 600 mm, môže byť použité tvrdé podložie. V prípade, že prvky sú vyššie alebo v prípade zariadení, ktoré deti samy dávajú do pohybu (hojdačka, kolotoč), je bezpečný povrch nevyhnutný.
Udržiavaný trávnik pri kontrole na detských ihriskách je akceptovateľný pre výšku pádu do 1 m.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Kontrola detských ihrísk

Facebook