Povinná ročná kontrola detského ihriska preveruje tieto bezpečnostné požiadavky

Všetky zariadenia na detskom ihrisku, ktoré spĺňajú sekundárnu funkciu ako je (kývanie, otáčanie) musia byť posúdené podľa presných požiadaviek, ktoré sú popísané ďalších častiach normy.

Rozmer zariadení a stupeň obtiažnosti hry musia byt prispôsobené veku ich potenciálnych užívateľov.

Riziko, vytvárané zariadeniami, by malo byt zrejmé a znižovať nebezpečenstvo úrazu.

Voda a dážď  by sa nemala sa zhromažďovať vo vnútri  zariadení pokiaľ neboli k tomu špeciálne navrhnuté.

Dospelá osoba musí mať umožnený prístup do každého zariadenia na detskom ihrisku.Uzavreté zariadenia detského ihriska ako sú tunely ktoré sú dlhšie ako 2 metre musia mat vždy dva od seba nezávislé otvory z rôznych strán zariadenia pre prípad núdzovému úniku dieťaťa.

Na každom detskom ihrisku sa musí nachádzať informačná tabula, na ktorej bude uvedené meno prevádzkovateľa, ktorý je zodpovedný za správu a detského ihriska. Na tabuli sa okrem adresy detského ihriska musia napísať aj telefónne čísla záchranných služieb /Polícia, RZP, Hasiči/. V blízkosti ihriska by bolo dobré keby sa  nachádzať telefónna búdka, pre prípad rýchleho zavolania pomoci.

Pri zariadeniach, ktoré sú pripevnené na podloží, musí byť čitateľne a trvanlivo označená základná čiara označená výrobcom. Upozorňuje na úroveň, po ktorú má dosahovať povrch tlmiaci pád dieťaťa (využíva sa to pri údržbe sypkých povrchových materiálov a pri kontrole inštalácie zariadenia).

Zariadenie musí byť ľahko skontrolovateľné. Pri kontrole detského ihriska sa kontrolujú nasledovné údaje: Názov výrobcu, jeho zodpovedného zástupcu alebo dovozcu s adresou, názov zariadenia a rok výroby s číslom a dátumom normy, ktoré potvrdzujú že sú v súlade normou STN EN 1176-1.

Tieto bezpečnostné údaje sú prísne kontrolované pri hlavnej ročnej kontrole detského ihriska.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Kontrola detských ihrísk

Facebook