Hlavná ročná kontrola detského ihriska a kontrola ochrany pred zachytením

Pred použitím materiálov a zariadení na detských ihriskách sa musí myslieť na to, že pri ich používaní sa môže zmeniť ich rozmer, tvar alebo uloženie.

Nedoporučuje sa umiestňovať do zariadení otvory v tvare písmena „V” smerujúce dole pod uhlom menším ako je 60°.

Pri kontrole detských ihrísk sa kontrolujú tunely ktoré musia spĺňa požiadavky normy STN EN 1176-1, z dôvodu zmenšenia rizika kvôli zachyteniu celého tela dieťaťa.Na zariadení detského ihriska nedoporučujeme aby sa nachádzali pevné prístupné otvory vo výške nad 600 mm nad úrovňou zeme (to platí aj pre oplotenie), ktoré nespĺňajú požiadavky pri testoch vykonávaných za pomoci testovacích skúšobných sond stanovených normou STN EN 1176-7 .

Otvory na zariadeniach v tvare písmena „V” nachádzajúce sa vo voľnom priestore alebo priamo pred voľným priestorom by mali byť zhotovené tak, aby nehrozilo zachytenie vlasov alebo odev. Prvky vyčnievajúce zo zariadení nesmú spôsobiť zachytenie vlasov alebo odevu detí pri hraní.

Šmýkačky, spúšťacie tyče alebo dostupné striešky musia prejsť  testom na možné nebezpečenstvo zachytenia odevu, ktorý je stanovený v prílohe D.3. normy STN EN 1176-1.

Povrch na detskom ihrisku po ktorom deti chodia alebo behajú nemôže mať otvory väčšie ako 30 mm, v ktorých je nebezpečenstvo privrznutia chodidla ale netýka sa to povrchov so sklonom uhlu väčším než 45 °.

Minimálny priemer otvorov na hracích prvkoch ktoré môžu zmeniť svoj tvar alebo rozmer by nemal byt menší než 12 mm kvôli prevencii nebezpečenstva  privrznutia prstov.

Otvory nachádzajúce sa vo vnútri voľného priestoru alebo rôzne iné otvory, ktorých dolný okraj sa nachádza vo výške nad 1 m nad zemou by mali byť menšie ako 8 mm alebo väčšie ako 25 mm (podrobnosti  sa nachádzajú v prílohe D.4. v norme STN EN 1176-1).

Laná ktoré sú upevnené na jednom konci nesmú mať tvar slučky, pri ktorom hrozí že by sa dieťa mohlo zachytiť. Laná upevnené po oboch koncoch nesmú tvoriť slučku, ktorá by nevyhovovala testu pri skúške s príslušnou testovacou sondou v zmysle STN EN 1176-1. Laná taktiež nesmú predstavovať riziko zachytenia voči iným častiam zariadenia na hracom prvku.

Pri kontrole detského ihriska je kontrola ochrany pred zachytením veľmi dôležitou časťou hlavnej ročnej kontroly.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Kontrola detských ihrísk

Facebook