Vchod na detské ihrisko

Aj na tých najbezpečnejších detských ihriskách môže dôjsť k nehodám a preto netreba
zabúdať na vhodný prístup pre sanitku. Ten by mal mat šírku najmenej 2,15 metra, aby
sanitka nemala problémy s vjazdom. Tiež si to vyžaduje pevný podklad, kde by mohla
sanitka zaparkovať aj v daždi. V prípade, že sa ihrisko na noc zamyká, treba ku vchodu
umiestniť tabulu s informáciami o núdzovom vstupe na ihrisko.
Tam, kde sa sanitka nemôže dostať, využívajú sa nosidlá na kolieskach. Tieto nosidlá vážia
bez pacienta okolo 60 kg. Prevoz raneného z miesta nehody môže byt značne problematický
hlavne v prípade, ak je podložie rozmočené. A pamätajme si, že pri záchrane života sa ráta
každá sekunda. Existuje možnosť  vybudovania provizórnych rámp alebo podjazdov kvôli
uľahčeniu prepravy pacienta.

Oplotenie a s ním spojené vchody a brány sú nevyhnutné nielen kvôli zaisteniu bezpečnosti
detí alebo znemožneniu vstupu zvieratám. Môžu tiež predstavovať bariéru pre osoby, ktoré
by chceli priviesť na ihrisko napríklad motorky.

Pri kontrole detského ihriska je povinné  umiestnenie vstupných brán. Po prvé - treba zvážiť
smer, z ktorého deti prichádzajú na ihrisko (deti radšej prelezú cez plot, než prejdú cez bránu,
ktorá je umiestnená na nevhodnom mieste). V tomto prípade môžu byt nápomocné aj vyšliapané
cestičky, ktorými deti chodia na ihrisko. Po druhé– snažme sa neumiestňovať bránu blízko
rušnej ulice alebo otvorenej vody. Po tretie – ak je to možné, treba sa vyhnúť  umiestneniu
vstupu na kopci. Po štvrté – brány by nemali kolidovať s priestormi určenými na hru. Veľmi
veľa nehôd sa totiž stalo, keď sa hojdajúce dieťa udrelo do otvárajúcej sa brány.
Vchody na ihrisko by mali byt široké minimálne 1 meter, kvôli slobodnému vstupu pre osoby
na invalidných vozíkoch. Nemali by sa tam nachádzať akékoľvek prekážky, ktoré by
znemožňovali takýto vstup.Ak to nie je nebezpečné, vstupné brány by sa mali otvárať smerom von (to znamená, že
dieťa by malo pri vstupe na ihrisko bránu ťahať, a pri opúšťaní ihriska tlačiť). Takéto pravidlá
sú zaužívané v protipožiarnych predpisoch a tiež zvieratám je takto ťažšie vojsť na terén
ihriska. V prípade, že je na bráne pripevnený samozatvárací mechanizmus, nemal by sa
zatvárať rýchlejšie než po piatich sekundách, aby umožnil vstup osobám na invalidných
vozíkoch alebo aby neudrel dieťa vchádzajúce na ihrisko.
Samozatvárací mechanizmus sa odporúča najmä kvôli zaručeniu bezpečnosti terénu.
Samozrejme môžu sa použiť rôzne metódy zatvárania brán, od obyčajnej pružiny k viac
komplikovaným mechanizmom. Na trhu sa nachádzajú aj brány s vnútorným
samozatváracím mechanizmom.

Na ihriskách by sa mali nachádzať aj vchody pre údržbu (širšie brány, určené pre vjazd
záhradníckych strojov alebo iných zariadení). Tieto brány by mali byt zamknuté, keď nie sú
používané.
Iným druhom vchodov sú otáčavé dvere. Pred ich montážou treba skontrolovať, ci umožňujú
vstup záchranárov s nosidlami alebo osobám na invalidných vozíkoch. Je to nevyhnutné
najmä v situáciách, keď je to jediný vchod na detské ihrisko.
Treba taktiež zvážiť, či by sa nemali neďaleko od vchodu umiestniť lavičky. Vďaka tomu by
mohli rodičia ľahšie a rýchlejšie reagovať v prípade, že by chcel niekto neoprávnený vstúpiť
na ihrisko alebo v prípade, že by deti chceli neuvážene vybehnúť z ihriska.
Pri vstupných bránach sa nesmú nachádzať miesta, v ktorých by mohlo dôjsť k uviaznutiu
prstov alebo rúk dieťaťa. To znamená, že by tam mali byt otvory s priemerom minimálne 12
mm (medzi bránou a stĺpikom). Tento priestor sa nemôže zmenšovať ani počas otvárania
alebo zatvárania brány.
Existuje možnosť upevnenia špeciálnej podložky, ktorá zadrží zatvárajúce sa dvere. Hrúbka
takejto podložky má byt najmenej 12 mm. Nesmie sa nachádzať pri dolnom okraji dverí, ale
vo výške najmenej 700 mm nad povrchom, aby deti sa o ňu nemohli potknúť.

Pod bránou treba nechať voľný priestor o šírke od 60 do 110 mm, čo zníži eventuálne riziko
úrazov chodidiel. Podložie v tomto mieste má byt rovné a spevnené, aby tento priestor
nepodliehal zmenám a aby sa nevymýval. Spevniť podložie sa odporúča nielen pod bránami,
ale aj v odstupe minimálne 1 meter po každej strane brány.
Všetky okraje brány by mali byt zaoblené a bez ostrých okrajov.
V prípade, že sú do brány nainštalované kľučky, deti ju môžu otvoriť z obidvoch strán.
Nemali by sa používať háčiky, ktoré sú dlhšie než 25 mm. Všetky úchytky na háčiky, ako
aj háčiky, majú byt na koncoch vyhladené. Pamätajte, že sa obvykle nachádzajú vo výške
očí malého dieťaťa.
Ak je brána príliš ťažká, mal by byt na nej nainštalovaný mechanizmus, ktorý znemožňuje
automatické zatváranie sa dverí (pozri: vyššie uvedené poznámky týkajúce sa času
zatvárania sa vrát).
K veľkým vstupným bránam sú potrebné trvalé závesy a dobré osadenie. Potrebné sú takisto
silné háčiky a iné zabezpečujúce elementy.
Ak sú používané prekážky pre psov (mriežky, trámy alebo iné prekážky), mali by byt vhodne
zabezpečené, aby ich deti neprenášali alebo nepoškodili.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Kontrola detských ihrísk

Facebook