Smetné koše


Smetné koše STN EN 1176 sú nevyhnutné pre zachovanie čistoty ihriska. Mali by sa nachádzať 2 až 3 metre od lavičiek a vchodu. Toto umiestnenie je vhodné aj kvôli ochrane užívateľov ihriska
pred hmyzom, ktorý sa, najmä v lete, môže nachádzať v ich okolí.


Smetné koše by mali byt upevnené do zeme a mat jednoducho odstrániteľnú vložku. Koše
na psie výkaly sa nemôžu nachádzať na detských ihriskách alebo v ich blízkosti.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Kontrola detských ihrísk

Facebook