Povrch detského ihriska

Norma STN EN 1177 vyžaduje, aby sa pod zariadeniami detských ihrísk nachádzal vhodný a bezpečný
povrch. Čím vyššie je zariadenie, tým je voľba správneho povrchu dôležitejšia. Týka sa to
taktiež oblasti okolo hojdačiek, kolotočov, a kĺzačiek. V týchto prípadoch výška zariadení nie
je dôležitá. Aj keď  takýto povrch nechráni pred všetkými úrazmi hlavy, jednako značne
obmedzuje riziko spojené s ich príznakmi. Norma poukazuje na to, že trávnatý povrch alebo
ornica sú prípustné pre pády z výšky do 1 metra.

bezpečnosť pri pádeExistuje niekoľko druhov povrchu na detských ihriskách:

1. Sypký– môže sa skladať z takých materiálov ako piesok, štrk alebo drvená guma.
Takýto povrch by mal siahať do hĺbky 300 mm pod zariadením. Nesmie sa používať
pod zariadeniami, kde je vzdialenosť od povrchu po spodnú časť zariadenia kritická
(kolotoče). Je vhodný pod zariadenia, ktoré sa skladajú z vodorovných elementov
(napr. lanovky).

2. Gumený– môže sa používať vo forme dlaždíc alebo uceleného kusa materiálu. Oba
sú vyrobené z drobných častí gumy spojených živicou. Dodávatelia takýchto
povrchov musia vedieť predložiť certifikáty, ktoré preukážu, že je splnené kritérium
HIC (hodnota kritéria poranenia hlavy) stanovené v norme STN EN 1177. Takéto
gumené podložia sú dostupné v rôznych farbách a grafických vzoroch, čo sa dá
využiť pri projektovaní ihriska.

3. Umelá tráva– obvykle je to gumená sieť, ktorá ak je správne položená na upravenú
pôdu- splna kritériá normy STN EN 1177 a zaručí bezpečný pád z výšky dokonca až
3 metrov. Tráva rastie v priestore medzi gumenými otvormi siete a tento typ povrchu
sa odporúča na mimo mestských terénoch.

4. Kobercové povrchy– je to rozvíjateľný podklad uložený na materiál, ako je piesok
alebo okrúhle častice. Dodávatelia takéhoto podložia musia predložiť certifikáty v súvislosti s možnými výškami pádu.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Kontrola detských ihrísk

Facebook