Oplotenie na detských ihriskách a športoviskách


Cieľom oplotenia ihriska je ochrana malých detí pred nebezpečenstvom a znemožnenie
vstupu zvierat. V prípade, že psy a premávka nie sú problémom treba premyslieť, či je
oplotenie naozaj nevyhnutné. Na druhej strane, oplotenie môže dávať deťom dojem, že sa
nachádzajú vo „svojom” teréne, kde im nič nehrozí.

Nie všetky typy oplotení sú vhodné pre ihriská a v prípade, že je to nutné, mal by byt použitý
kvalitný materiál.
Do úvahy by sa mala brat lokalizácia ihriska. Nie je vhodné použiť kovový plot pre zalesnené
ihrisko, naopak treba predísť použitiu dreva pri miestach so zvýšeným výskytom vandalizmu.
V každom prípade však oplotenie nemôže predstavovať riziko. V tejto súvislosti je možné
využiť niektoré požiadavky normy STN EN 1176.Oplotenia by mali mat tri hlavné funkcie:
1. udržať deti vo vnútri ihriska,
2. v spojení s vhodnými bránkami a vstupmi udržať psy mimo ihriska,
3. dať deťom pocit, že je to ich priestor a oddeliť ich od okolia.
Oplotenia by mali byt postavené v súlade s platnými národnými normami, pričom
Odporúčanou minimálnou výškou je 1 meter.

Počas projektovania ihriska treba zvážiť, či okrem plotov nie sú nutné oplotenia iného druhu
so špeciálnym účelom.

Do úvahy treba vziať nasledujúce aspekty:
1. ohybnosť panelov (pevné panely by sa nemali používať pri naklonených svahoch),
2. zabezpečenie spojov a hrán oplotenia,
3. uviaznutie alebo zachytenie dieťaťa v otvoroch oplotenia,
4. ostré a vytŕčajúce spojenia a úchytky,
5. trvanlivosť materiálov voči prípadnému vandalizmu, klimatickým podmienkam alebo
častému používaniu,
6. typ ošetrenia materiálu, napríklad impregnovanie dreva, pokovovanie, atd.,
7. kvalita použitého materiálu (všeobecným pravidlom je, čím použijete kvalitnejší
materiál, tým nižšia bude potreba opráv a údržby).

Oblasti, kde sa môžu vyskytnúť problémy:
1. poškodenie oplotenia z dôvodu nevhodnej veľkosti očiek oplotenia alebo slabej
pevnosti drôtu,
2. chýbanie vhodného zakončenia hornej časti plotu, ktoré má chrániť plot pred
ohnutím,
3. ľahko dostupné klince alebo nity, ktoré môžu predstavovať  riziko následkom vandalizmu
4. použitie ostnatých drôtov alebo špicatých latiek,
5. demontovanie oplotení, kde boli použité obyčajné upevnenia,
6. vhodný odstup medzi stĺpikmi, zábradlím a inými elementmi oplotenia,
7. nevhodná montáž oplotenia.

Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Kontrola detských ihrísk

Facebook