Nebezpečenstvá na detskom ihrisku

Hlavná povinná ročná kontrola detských ihrísk STN 1176-7 je nutná k predchádzaniu
rôznych úrazov detí ktoré vznikajú pri hraní.

Pri revízii sa objavuje množstvo nebezpečenstiev ktoré teraz spomeniemeNebezpečenstvo zachytenia hlavy alebo krku

Keď sa dieťa hrá existuje veľké nebezpečenstvo, že hlava dieťaťa alebo jeho krk zostanú zachytené v zariadení. Takáto nehoda môže mat veľmi ťažké následky, hlavne preto že sa dieťa nemôže samo z toho dostať a uvoľniť. Vznikajú veľmi závažné poranenia a v najhoršom prípade aj smrť. Norma STN EN 1176 definuje presné  požiadavky aby sa takému nebezpečenstvu zabránilo a obmedzila možnosť zachytenia. Môže prísť situácia zachytenia dieťaťa na hracom zariadení ale  po kontrole detského ihriska je všetko podrobne zvážené a posúdené, preto dieťaťu nehrozí nebezpečenstvo ťažkého úrazu.

Nebezpečenstvo zachytenia tela alebo šiat

Norma STN EN 1176 definuje presné požiadavky na zariadenia, aby sa minimalizovalo nebezpečenstvo  takéhoto zachytenia.  Môže k tomu dôjsť napríklad v tuneloch z dôvodu úzkeho priemeru tunelu. Preto sa určujú minimálne hodnoty priemeru tunelov, ktoré by sa mali aj dodržiavať. Detské oblečenie alebo vlasy sa ľahko môžu zachytiť na častiach zariadenia, čo môže spôsobiť veľmi vážne následky. Príklad z revízie, keď sa šála dieťaťa zachytí na šmýkalke pre jeho spustením môže dieťa zostať visieť a škrtiť sa šálom zatiahnutým okolo jeho krku.

Nebezpečenstvo privrznutia alebo pomliaždenia

Norma STN EN 1176  určuje požiadavky na minimalizovanie takéhoto rizika chráni  dieťa pred vážnymi poraneniami v prípade pri pohybujúcich sa častí ktoré sú na zariadeniach. Hlavne sa to týka primeraného priestoru medzi pohyblivými a statickými časťami takýchto zariadení. Príklad z revízie, môžeme uviesť kývavú hojdačku pričom sa jej rameno nebezpečne pohybuje a približuje k podpornej časti

Nebezpečenstvo pádu

Padnutiu dieťaťa na detskom ihrisku sa nemôžeme vyhnúť a preto sa normou STN EN 1176 a STN EN 1177 upravuje hlavne ochrana pred pádmi z výšky pomocou prídavných komponentov ako sú držadlá, zábradlia a parapety. Norma stanovuje dodatočné úpravy pre prípad, že dieťa spadne z výšky na dopadovú plochu ktorá je pri páde dostatočne bezpečná. V priestore dopadu nemôžu byť žiadne prekážky alebo predmety, o ktoré by sa dieťa mohlo zraniť.

Nebezpečenstvo kolízie

Deti sa môžu počas hry zraziť alebo naraziť do zariadenia ktoré sa nachádza na ihrisku. Norma STN EN 1176 stanovuje podmienky, ktorých cieľom je obmedziť možnosť takéhoto nárazu na minimum. Príklad z revízie, sedadlá hojdačky sa musia nachádzať v optimálnej vzdialenosti od rámu húpačky.

Technické nebezpečenstvo na zariadeniach

Nevhodné ukončenia na zariadeniach , zlé použité materiály alebo výrobné chyby v konštrukcii.
Ďalej rôzne ostré komponenty, nachádzajúce sa na zariadeniach môžu veľmi ľahko spôsobiť nebezpečné
poranenie.  Normy STN EN 1176 presne  stanovuje ako minimalizovať takéto riziko.

Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Kontrola detských ihrísk

Facebook