Lavičky na detskom ihrisku alebo športovisku


Zabezpečenie lavičiek podľa  STN EN 1176  pre rodičov alebo opatrovateľov je nevyhnutnosť. Detské ihrisko alebo športovisko môže slúžiť aj ako miesto na stretávanie sa rodičov malých detí. Lavičky by mali byt umiestnené tak, aby sediaci mal čo najlepší výhľad na ihrisko. Ak sú neďaleko ihriska vonkajšie nebezpečenstvá, ako voda alebo cesty, lavičky by mali byt umiestnené tak, aby mal sediaci možnosť vidieť, ak sa dieťa rozhodne vydať tým smerom.


Lavičky by mali byt umiestnené najmenej meter od oplotenia, aby deti nemali pomocou nich
možnosť prejsť cez plot. Samozrejme by mali byt napevno zabudované do zeme. Pred lavičkou by mala byt spevnená plocha, aby sa zabránilo erózii.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Kontrola detských ihrísk

Facebook