Kontrola a údržba

Dôležitou a nevyhnutnou súčasťou prevádzky každého športového zariadenia a detského ihriska je jeho pravidelná kontrola a údržba.Ku kontrole a údržbe vybavenia patria jeho pravidelné kontrolné prehliadky, súpis závad a ich odstránenie formou drobných alebo celkových oprav. Bežná údržba sa vykonáva v pravidelných intervaloch a zahŕňa natieranie, čistenie, mazanie, nastavenie prípadne konzerváciu pri vonkajšom náradí alebo keď je náradie dlhodobo uskladneného mimo objekt športoviska.

Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Kontrola detských ihrísk

Facebook