Kontrola detských ihrísk, športovísk, telocviční, posilňovní

Každoročná povinná ročná kontrola / revízia / je pre jeho prevádzkovateľa povinná pre detské ihriská, športoviská, telocvične, posilňovne a športové náradie ktoré má vo svojej správe. Kontrola je povinná pre štátne organizácie a aj súkromných prevádzkovateľov ktorí spravujú voľne prístupné športoviská, detské ihriská, telocvične, športové haly táto kontrola je povinná aj pre iné zariadenia ako sú hotely, reštaurácie, aquaparky, apod.

V zmysle pokynov od výrobcu zariadení nutných na kontrolu detských ihrísk, telocviční a športovísk a nariadenia vlády č.349/2010 Z.z., sa ustanovujú návody k technickým požiadavkám a postupoch pri posudzovaní zhody, je každý prevádzkovateľ povinný  dodržiavať normy STN EN 1176 a STN EN 1177.

Podľa normy STN EN 1176/7 prevádzkovateľ takéhoto zariadenia musí vykonať každoročne povinnú ročnú  kontrolu na  zariadení detského ihriska, športoviska, telocvične, posilňovne prostredníctvom zaškolenej a oprávnenej osoby na výkon takejto kontroly.

Kontrolór musí byť nezávislá osoba ktorá nemá žiadne prepojenie s prevádzkovateľom alebo výrobcom kontrolovaných zariadení. Predmetom povinnej hlavnej ročnej kontroly je prekontrolovanie aktuálneho stavu v bezpečnosti zariadení v správe jeho prevádzkovateľa.

Povinnú ročnú kontrolu vykonáva náš zaškolený revízny technik.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Kontrola detských ihrísk

Facebook