Inštalácia zariadení na detskom ihrisku

Predstavte si, ako sa budú deti po detskom ihrisku pohybovať. Nebudú prechádzať popred
pohybujúce sa hojdačky? Nebude im na trase od kĺzačky ku kolotoču stáť v ceste zariadenie
s pohybujúcimi sa prvkami, ktoré by ich mohli zasiahnuť?
Ak je to možné, umiestnite hojdačky pozdĺž  oplotenia, zminimalizujete tak možnosť prechodu
detí pomedzi hojdajúce sa deti. V takomto prípade tiež nebudete musieť použiť iné bariéry v
blízkosti hojdačiek, ktoré paradoxne môžu deťom slúžiť na stretávanie sa, čím sa zvyšuje
riziko úrazu na ihrisku.Kĺzačky by nemali byt otočené smerom na juh, okrem prípadov, keď  sú zatienené. Dôvodom
je predchádzanie prílišnému prehriatiu klzného úseku počas horúcich dní, čo môže spôsobiť
popálenie sa detí o povrch kĺzačky.
Kolotoče a iné otáčavé zariadenia by mali mat okolo seba aspoň dva metre voľného
priestoru. V prípade veľkých zariadení, ktoré sa otáčajú alebo kývajú, by mali byť okolo
nainštalované zábradlia alebo iné bariéry, ktoré by zabránili malým na detskom ihrisku deťom
náhodne vbehnúť voči pohybujúcemu sa zariadeniu. STN EN 1176

Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Kontrola detských ihrísk

Facebook