Normy týkajúce sa detských ihrísk

Európske normy týkajúce sa kontroly detských ihrísk EN 1176 a EN 1177 (ich slovenské verzie sú
označené STN EN 1176 a STN EN 1177) boli prvýkrát oznámené v roku 1998 a značne
vychádzali z britskej normy BS 5696 a nemeckej normy DIN 7926.

Norma STN EN 1176 sa skladá z deviatich častí. Prvá sa týka všeobecných
bezpečnostných požiadaviek a skúšobných metód a týka sa všetkých zariadení, ktoré sa
nachádzajú na detských ihriskách, vrátane prvkov, ktoré sú inštalované na ihriskách a
predpokladá sa, že deti sa s nimi budú hrať, aj keď neboli navrhnuté s týmto účelom. Tieto
normy sa nevzťahujú na dobrodružné detské ihriská, ktoré slúžia na pedagogické účely.

Norma STN EN 1176 sa skladá z nasledujúcich častí:

STN EN 1176-1: 2008 Zariadenia a povrchy detských ihrísk.                                                                  Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy

STN EN 1176-2: 2008 Zariadenia a povrchy detských ihrísk.                                                                  Časť 2: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na hojdačky

STN EN 1176-3: 2008 Zariadenia a povrchy detských ihrísk.                                                                  Časť 3: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kĺzačky

STN EN 1176-4: 2008 Zariadenia a povrchy detských ihrísk.                                                                  Časť 4: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na lanovky

STN EN 1176-5: 2008 Zariadenia a povrchy detských ihrísk.                                                                  Časť 5: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kolotoče

STN EN 1176-6: 2008 Zariadenia a povrchy detských ihrísk.                                                                  Časť 6: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na kývavé zariadenia

STN EN 1176-7: 2008 Zariadenia a povrchy detských ihrísk.                                                                  Časť 7: Návod na inštaláciu, kontrolu, údržbu a prevádzku

STN EN 1176-10: 2008 Zariadenia a povrchy detských ihrísk.                                                                Časť 10: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na úplne uzavreté zariadenia na hranie

STN EN 1176-11: 2008 Zariadenia a povrchy detských ihrísk.                                                                Časť 11: Ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na priestorové sieteNorma týkajúca sa povrchu:

STN EN 1177: 2008  Povrch ihriska tlmiaci náraz.    Určenie kritickej výšky pádu.

Okrem toho, k elementom príslušenstva detských ihrísk sa používajú normy :
STN EN 818 Krátkočlánkové reťaze na zdvíhanie. Bezpečnosť
STN EN ISO 9554 Vláknové laná. Všeobecné ustanovenia.
STN EN ISO 2307 Vláknové laná. Stanovenie niektorých fyzikálnych a mechanických vlastností
STN EN 335, STN EN 350 a STN EN 351- týkajúce sa trvanlivosti dreva a výrobkov z dreva

Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Kontrola detských ihrísk

Facebook