Dizajn detského ihriska

Dizajnéri priestorov na hru často berú do úvahy zariadenia, ktoré sú pevne uchytené. Dobré
miesto na hru je zážitkom. Použitie takých vecí ako je zeleň, grafika a tvary na povrchu- to
všetko dodáva miestu atmosféru. Príjemné a atraktívne prostredie znamená aj to, že rodičia
alebo opatrovatelia sa tam cítia dobre a zostanú dlhšie a teda deti sa môžu dlhšie hrať.
Rastliny a krajinná tvorba ponúkajú deťom väčší priestor na ich predstavivosť. Príliš bežné
ihriská nepomáhajú rozvíjať tento veľmi dôležitý aspekt vývoja dieťaťa.Povrch tlmiaci pád je drahý (často stojí viac ako samotné zariadenie). Norma STN EN 1176
stanovuje, že dobre udržiavaný trávnik alebo ornica sú vhodnými povrchmi pre pád z výšky
do 1 metra (majte na pamäti, že táto hodnota môže byt upravená národnými normalizačnými
organizáciami v závislosti od miestnych klimatických podmienok, ako napr. ľadový vietor,
suché a slnečné letá.) Viacero výrobcov vyrába zaujímavé zariadenia s výškou pádu menej
ako 1 meter. Zvážte využitie takýchto nižších zariadení (najmä, ak chcete vytvoriť ihrisko pre
malé deti). Môžete si to sami vyskúšať a liezť po ihrisku štvornožky.  Dostanete sa do výšky malého dieťaťa a zrazu sa vám bude zdať, že aj 1 meter je celkom vysoko. Zariadenia určené pre najmenšie deti by mali byt umiestnené v osobitnej časti ihriska tak, aby deti nemali prístup k zariadeniam, ktoré nie sú pre ne určené. Zabezpečenie tieňa, najmä na miestach, kde sa majú hrať najmenšie deti, sa stáva čoraz dôležitejšou požiadavkou. Najlacnejším tieňom sú samozrejme náležite zasadené stromy.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Kontrola detských ihrísk

Facebook