Deti majú právo na hru

Konvencia OSN o právach dieťaťa potvrdzuje toto právo v článku 31.
Hra je základnou a neoddeliteľnou súčasťou detstva, aj keď treba uznať, že dieťa sa počas
hry môže stretnúť s rôznymi nebezpečenstvami. Jednou z úloh rodičov je pomáhať dieťatu
pri hre a udržiavať ho v bezpečí, no na druhej strane rodič by nemal potláčať nezávislosť a
seba vyjadrovanie dieťaťa pocaš hry.
Mestské úrady, obecné úrady, samospráva, školy, materské škôlky, architekti a iné
osoby, ktoré vytvárajú priestranstvá na hru alebo rekreáciu niekedy nevedia, odkiaľ zacať.
Cieľom je pomôcť tým, ktorí by chceli vylepšiť existujúce priestory alebo
vytvoriť bezpečný a podnecujúci priestor na hru. Preto môže byt užitočná aj pre výrobcov
a dodávateľov detských ihrísk a zariadení detských ihrísk, pretože práve oni sú tí, na ktorých
sa treba obrátiť ako na prvých.
Treba si uvedomiť, že hra je o pohybe, činnosti, aktivite. Deti sa prostredníctvom hry učia,
ako zvládnuť riziko. Priestory na hru by mali byt tak bezpečné, ako je nevyhnutné, no nie tak
bezpečné, ako je to možné. Vystavením dieťaťa riziku v prostredí, kde už bolo riziko
dôkladne posúdené, sa dieťa učí a môže samo zhodnotiť, čo je preň bezpečné a čo nie.
Takto dieťa získa skúsenosti, za ktoré by v „skutočnom svete“ mohlo zaplatiť oveľa vyššiu
cenu.

Dôležitú úlohu pri hrách má predstavivosť. Podnetné a vzrušujúce detské ihriská nielen
úžasne napomáhajú detskému rozvoju, ale aj poskytujú miesto na hru ďaleko od oveľa
nebezpečnejších miest, ako sú železničné trate, cesty, rieky, kanály a staveniská.
Pravidlo, že čo je drahé, je aj dobré, pri detských ihriskách neplatí. Vyžaduje si to však viacej
času v etape plánovania. Logický a systematický prístup k tejto otázke, uľahčí neskoršie
spravovanie a údržbu ihriska. To isté platí aj pre modernizovanie, vylepšovanie a kontrola detských ihrísk s už existujúcimi hracími prvkami.

Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Kontrola detských ihrísk

Facebook