Požiadavky na detské ihriská a športoviská

Požiadavky na kontrolu detských ihrísk sú stanovené slovenskými, európskymi alebo medzinárodnými technickými normami (napr. STN EN 1176 a EN 1177), zákonmi Slovenskej republiky, nariadeniami vlády Slovenskej republiky  (Nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z.) vyhláškami Slovenskej republiky, hygienickými normami (napr. zákon o ochrane zdravia č. 553/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov) a inými technickými nariadeniami na bezpečnosť detských ihrísk športovísk, telocviční a iných priestorov slúžiacim pre šport a zábavu .

Filozofiu bezpečnosti športovísk a detských ihrísk sa dá vyjadriť krátkou vetou:
„Detské ihrisko alebo športovisko musí zabezpečiť takú bezpečnosť pri zábave a hraní sa detí na športovisku alebo detskom ihrisku, aby sa maximálne eliminovalo riziko a nebezpečenstvo ktoré sa nedá predvídať.“

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Kontrola detských ihrísk a ochrana proti zraneniu pri pohybe a páde

Normy týkajúce sa detských ihrísk

Kontrola detských ihrísk

Facebook